Jaarverslagen en Beleid


De Jaarverslagen bevatten het beleid, de activiteiten en de financiŽle verantwoording van de Marijke Foundation / Stichting Marijke.

In elk Jaarverslag is de beleidsplanning opgenomen: in algemene zin en vooruitblikkend op het komende jaar (beleidsvoornemens, activiteiten), alsmede een verificatie van de resultaten van die beleidsvoornemens en voorgenomen activiteiten over het verstreken jaar.

Sinds de oprichting van de Marijke Foundation / Stichting Marijke in 2003 werden en worden de Jaarverslagen op de website gepubliceerd in .pdf formaat:
 
  In het Nederlands In het Engels *
     
 

2003

 

 

2004

 

 

2005

 

 

2006

 

 

2007

2007

 

2008

2008

 

2009

2009

 

2010

 

 

2011

 

 

2012

 

  2013  
  2014  
  2015  
  2016  **  
  2017  
  2018  
  2019  
  2020  
  2021  

* deze Jaarverslagen werden tevens in de Engelse taal gepubliceerd ten behoeve van de toenmalige opbouw van het internationale netwerk van de Marijke Foundation.

** per 2016 zijn de Jaarverslagen opgemaakt als e-book. Ze zijn daardoor niet alleen leesbaar op PC of laptop, maar ook op tablet en smartphone.