Verantwoording “Symptomatrix”

De “Symptomatrix” werd samengesteld onder redactie van Dr. Ron Voorbij en is gebaseerd op respectievelijk

onderbouwd met de medische gegevens van 90 patiënten in Nederland, de feedback van tientallen patiënten in

Nederland en het Verenigd Koninkrijk, patiënten informatie van ziekenhuizen, klinieken en organisaties in binnen-en

buitenland en tientallen gevalideerde wetenschappelijke artikelen in toonaangevende medisch-wetenschappelijke

tijdschriften.

Een en ander is gedetailleerd vastgelegd in ons boek “Een kwestie van tijd”.

E-Book: “Een kwestie van tijd”

Dit e-book kan gratis worden gedownload van onze service website: www.symptomatrix.nl Het e-book bevat alle informatie over het Symptomatrix Team c.q. de Marijke Foundation.

Jaarverslagen

De Jaarverslagen (vanaf 2003) van het Symptomatrix Team / de Marijke Foundation zijn openbaar, als .pdf bestand beschikbaar en per email aan te vragen: info@marijke-foundation.eu Kamer van Koophandel en ANBI De Marijke Foundation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34193947. De Marijke Foundation is bij de Belastingdienst erkend en geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), dossier 21960, RSIN 8124.26.101. Symptomatrix Team - Marijke Foundation Karel Doormanweg 3 1181 WD Amstelveen tel: 06 22 311 622 web: www.marijke-foundation.eu mail: info@marijke-foundation.eu
Over ons
© 2003 - 2023 e.v. Marijke Foundation

Verantwoording “Symptomatrix”

De “Symptomatrix” werd samengesteld onder redactie van Dr. Ron Voorbij en

is gebaseerd op respectievelijk onderbouwd met de medische gegevens van

90 patiënten in Nederland, de feedback van tientallen patiënten in Nederland

en het Verenigd Koninkrijk, patiënten informatie van ziekenhuizen, klinieken

en organisaties in binnen-en buitenland en tientallen gevalideerde

wetenschappelijke artikelen in toonaangevende medisch-wetenschappelijke

tijdschriften.

Een en ander is gedetailleerd vastgelegd in ons boek “Een kwestie van tijd”.

E-Book: “Een kwestie van tijd”

Dit e-book kan gratis worden gedownload van onze service website: www.symptomatrix.nl Het e-book bevat alle informatie over het Symptomatrix Team c.q. de Marijke Foundation. Jaarverslagen De Jaarverslagen (vanaf 2003) van het Symptomatrix Team / de Marijke Foundation zijn openbaar, als .pdf bestand beschikbaar en per email aan te vragen: info@marijke-foundation.eu Kamer van Koophandel en ANBI De Marijke Foundation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34193947. De Marijke Foundation is bij de Belastingdienst erkend en geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), dossier 21960, RSIN 8124.26.101. Symptomatrix Team - Marijke Foundation Karel Doormanweg 3 1181 WD Amstelveen tel: 06 22 311 622 web: www.marijke-foundation.eu mail: info@marijke-foundation.eu
Over ons
© 2003 - 2023 e.v. Marijke Foundation

Verantwoording “Symptomatrix”

De “Symptomatrix” werd samengesteld onder

redactie van Dr. Ron Voorbij en is gebaseerd op

respectievelijk onderbouwd met de medische

gegevens van 90 patiënten in Nederland, de

feedback van tientallen patiënten in Nederland

en het Verenigd Koninkrijk, patiënten informatie

van ziekenhuizen, klinieken en organisaties in

binnen-en buitenland en tientallen gevalideerde

wetenschappelijke artikelen in toonaangevende

medisch-wetenschappelijke tijdschriften.

Een en ander is gedetailleerd vastgelegd in ons

boek “Een kwestie van tijd”.

E-Book: “Een kwestie van tijd”

Dit e-book kan gratis worden gedownload van onze service website: www.symptomatrix.nl Het e-book bevat alle informatie over het Symptomatrix Team c.q. de Marijke Foundation.

Jaarverslagen

De Jaarverslagen (vanaf 2003) van het Symptomatrix Team / de Marijke Foundation zijn openbaar, als .pdf bestand beschikbaar en per email aan te vragen: info@marijke-foundation.eu Kamer van Koophandel en ANBI De Marijke Foundation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34193947. De Marijke Foundation is bij de Belastingdienst erkend en geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), dossier 21960, RSIN 8124.26.101. Symptomatrix Team - Marijke Foundation Karel Doormanweg 3 1181 WD Amstelveen tel: 06 22 311 622 web: www.marijke-foundation.eu mail: info@marijke-foundation.eu
Over ons
© 2003 -2023 e.v. Marijke Foundation
Marijke Foundation