Vrijwilligers

Vrijwel elke ‘goede doelen’ organisatie is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Niet alleen voor de actuele werkzaamheden, maar tevens omwille van de continuïteit. En vooral kleine organisaties, zoals het Symptomatrix Team / de Marijke Foundation dat vanaf de oprichting in 2003 slechts vier tot zes bestuursleden telde, ondanks haar wereldwijde activiteiten. Met name jonge vrijwilligers kunnen van grote betekenis zijn, mits zij voor een langere periode een vaste plek in hun drukke agenda’s willen reserveren, bijvoorbeeld elke week een uurtje of twee. Althans, voor zo ver het ons Symptmatrix Team betreft. Zij die gemotiveerd zijn, uit interesse voor de doelen van ons Symptomatrix Team, uit medisch-wetenschappelijk oogpunt, omdat zich in hun omgeving een patiënt Arteriitis Temporalis (AT) en/of Polymyalgia Rheumatica (PMR) bevindt/bevond, of simpelweg om een steentje bij te dragen aan de samenleving, zijn die jonge vrijwilligers die we van harte uitnodigen om contact met ons op te nemen: info@marijke-foundation.eu Donaties / Sponsoring Het Symptomatrix Team / de Marijke Foundation wordt sinds haar oprichting in 2003 niet gesubsidieerd. Gelukkig zijn de jaarlijkse kosten bijzonder laag - er is immers geen sprake van dienstverbanden of dure inhuur van adviseurs. De kosten worden gedekt uit donaties, van donateurs en van de bestuursleden. Het Symptomatrix Team / de Marijke Foundation is erkentelijk voor donaties en giften. Ze zijn van harte welkom op bankrekening NL14 INGB 0651 8319 11 van de Stichting Marijke MHKO Fonds te Amstelveen, onder vermelding van 'eenmalige donatie', ‘maandelijkse donatie’, 'jaarlijkse donatie' of vergelijkbaar. De ANBI status van de Marijke Foundation betekent dat giften en donaties zowel voor de inkomsten- als voor de vennootschapsbelasting kwalificeren als gedaan in het kader van de Giftenregeling. Ook lijfrenteschenkingen komen voor aftrek op het belastbaar inkomen in aanmerking. Voor legaten geldt sinds de trapveldjes van Johan Cruijff het 0-tarief. (Uitgebreide informatie over de fiscale mogelijkheden en aspecten van financiële steun aan goede doelen organisaties is te vinden op de websites van de Belastingdienst). Vanzelfsprekend is sponsoring evenzeer van harte welkom (zie de pagina ‘Links’). Wie het Symptomatrix Team / de Marijke Foundation wil sponsoren, nodigen we uit contact met ons op te nemen: info@marijke-foundation.eu
Vrijwilligers / Doneren
© 2023 Marijke Foundation

Vrijwilligers

Vrijwel elke ‘goede doelen’ organisatie is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Niet alleen voor de actuele werkzaamheden, maar tevens omwille van de continuïteit. En vooral kleine organisaties, zoals het Symptomatrix Team / de Marijke Foundation dat vanaf de oprichting in 2003 slechts vier tot zes bestuursleden telde, ondanks haar wereldwijde activiteiten. Met name jonge vrijwilligers kunnen van grote betekenis zijn, mits zij voor een langere periode een vaste plek in hun drukke agenda’s willen reseveren, bijvoorbeeld elke week een uurtje of twee. Althans, voor zo ver het ons Symptmatrix Team betreft. Zij die gemotiveerd zijn, uit interesse voor de doelen van ons Symptomatrix Team, uit medisch-wetenschappelijk oogpunt, omdat zich in hun omgeving een patiënt Arteriitis Temporalis (AT) en/of Polymyalgia Rheumatica (PMR) bevindt/bevond, of simpelweg om een steentje bij te dragen aan de samenleving, zijn die jonge vrijwilligers die we van harte uitnodigen om contact met ons op te nemen: info@marijke-foundation.eu Doneren / Sponsoring Het Symptomatrix Team / de Marijke Foundation wordt sinds haar oprichting in 2003 niet gesubsidieerd. Gelukkig zijn de jaarlijkse kosten bijzonder laag - er is immers geen sprake van dienstverbanden of dure inhuur van adviseurs. De kosten worden gedekt uit donaties, van donateurs en van de bestuursleden. Het Symptomatrix Team / de Marijke Foundation is erkentelijk voor donaties en giften. Ze zijn van harte welkom op bankrekening NL14 INGB 0651 8319 11 van de Stichting Marijke MHKO Fonds te Amstelveen, onder vermelding van 'eenmalige donatie', ‘maandelijkse donatie’, 'jaarlijkse donatie' of vergelijkbaar. De ANBI status van de Marijke Foundation betekent dat giften en donaties zowel voor de inkomsten- als voor de vennootschapsbelasting kwalificeren als gedaan in het kader van de Giftenregeling. Ook lijfrenteschenkingen komen voor aftrek op het belastbaar inkomen in aanmerking. Voor legaten geldt sinds de trapveldjes van Johan Cruijff het 0-tarief. (Uitgebreide informatie over de fiscale mogelijkheden en aspecten van financiële steun aan goede doelen organisaties is te vinden op de websites van de Belastingdienst). Vanzelfsprekend is sponsoring evenzeer van harte welkom (zie de pagina ‘Links’). Wie het Symptomatrix Team / de Marijke Foundation wil sponsoren, nodigen we uit contact met ons op te nemen: info@marijke-foundation.eu
Vrijwilligers / Doneren
© 2003 -2023 e.v. Marijke Foundation
Marijke Foundation

Vrijwilligers

Vrijwel elke ‘goede doelen’ organisatie is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Niet alleen voor de actuele werkzaamheden, maar tevens omwille van de continuïteit. En vooral kleine organisaties, zoals het Symptomatrix Team / de Marijke Foundation dat vanaf de oprichting in 2003 slechts vier tot zes bestuursleden telde, ondanks haar wereldwijde activiteiten. Met name jonge vrijwilligers kunnen van grote betekenis zijn, mits zij voor een langere periode een vaste plek in hun drukke agenda’s willen reseveren, bijvoorbeeld elke week een uurtje of twee. Althans, voor zo ver het ons Symptmatrix Team betreft. Zij die gemotiveerd zijn, uit interesse voor de doelen van ons Symptomatrix Team, uit medisch-wetenschappelijk oogpunt, omdat zich in hun omgeving een patiënt Arteriitis Temporalis (AT) en/of Polymyalgia Rheumatica (PMR) bevindt/bevond, of simpelweg om een steentje bij te dragen aan de samenleving, zijn die jonge vrijwilligers die we van harte uitnodigen om contact met ons op te nemen: info@marijke-foundation.eu Donaties / Sponsoring Het Symptomatrix Team / de Marijke Foundation wordt sinds haar oprichting in 2003 niet gesubsidieerd. Gelukkig zijn de jaarlijkse kosten bijzonder laag - er is immers geen sprake van dienstverbanden of dure inhuur van adviseurs. De kosten worden gedekt uit donaties, van donateurs en van de bestuursleden. Het Symptomatrix Team / de Marijke Foundation is erkentelijk voor donaties en giften. Ze zijn van harte welkom op bankrekening NL14 INGB 0651 8319 11 van de Stichting Marijke MHKO Fonds te Amstelveen, onder vermelding van 'eenmalige donatie', ‘maandelijkse donatie’, 'jaarlijkse donatie' of vergelijkbaar. De ANBI status van de Marijke Foundation betekent dat giften en donaties zowel voor de inkomsten- als voor de vennootschapsbelasting kwalificeren als gedaan in het kader van de Giftenregeling. Ook lijfrenteschenkingen komen voor aftrek op het belastbaar inkomen in aanmerking. Voor legaten geldt sinds de trapveldjes van Johan Cruijff het 0-tarief. (Uitgebreide informatie over de fiscale mogelijkheden en aspecten van financiële steun aan goede doelen organisaties is te vinden op de websites van de Belastingdienst). Vanzelfsprekend is sponsoring evenzeer van harte welkom (zie de pagina ‘Links’). Wie het Symptomatrix Team / de Marijke Foundation wil sponsoren, nodigen we uit contact met ons op te nemen: info@marijke-foundation.eu
Vrijwilligers / Doneren
© 2023 Marijke Foundation